| Autor: redakcja3

Posiedzenie Koalicji Na Rzecz Biopaliw

W dniu 11 lipca br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie sygnatariuszy Koalicji Na Rzecz Biopaliw współtworzonej przez organizacje reprezentujące krajowy łańcuch wytwórczy biokomponentów.

Posiedzenie Koalicji Na Rzecz Biopaliw
Przedmiotem spotkania było omówienie oraz ocena polityki aktualnie prowadzonej przez Unię Europejską wobec sektora biopaliwowego i jej wpływu na stan i możliwy dalszy rozwój branży w Polsce. Uczestnicy posiedzenia w szczególności omówili stan prac na forum organów Unii Europejskiej nad wnioskiem legislacyjnym Komisji Europejskiej z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmian w dyrektywach biopaliwowych (RED i FQD).

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Koalicji po raz kolejny jednomyślnie odnieśli się bardzo krytycznie do propozycji KE zmierzających do redukcji udziału biopaliw I generacji w paliwach transportowych. Kwestię tę omówiono mając na uwadze dotychczasowe wyniki postępu prac w Parlamencie Europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem wyników głosowania na projektem sprawozdania Komisji ds. Środowiska (ENVI), jakie miało miejsce tego samego dnia rano. Uczestnicy podkreślili aspekt niezwykle zróżnicowanych opinii poszczególnych Komisji parlamentarnych jak również brak jednogłosu na forum samej Komisji ds. Środowiska, o czym świadczy spora liczba głosów Europosłów zasiadających w komisji oddanych przeciwko projektowi sprawozdania Posła Sprawozdawcy Corinne Lepage.

Członkowie Koalicji podnieśli pomijany często w dyskusjach dotyczących tej tematyki aspekt nieuniknionych, poważnych zakłóceń w bilansie białka paszowego w skali Wspólnoty, jakie mogą nastąpić w związku z ograniczeniem produkcji biopaliw w UE. Nie ulega również wątpliwości, że propozycje Komisji zmierzające do redukcji udziału biodiesla w paliwach transportowych muszą nieuchronnie spowodować ograniczenie uprawy rzepaku nawet do 50%. Spowoduje to katastrofalny w skutkach „efekt domina" w całym rolnictwie europejskim w postaci zakłócenia istniejącej obecnie względnej równowagi agrotechnicznej i ekonomicznej w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Następnym problemem, który wzbudziło zaniepokojenie członków Koalicji jest proponowane przez Komisję wielokrotne naliczanie biopaliw wytwarzanych z surowców odpadowych, w tym z olejów posmażalniczych (tzw. UCO od ang. used cooking oil) do przyjętych celów wskaźnikowych wobec braku skutecznych narzędzi zapobiegających oszustwom i nadużyciom.

W nawiązaniu do powyższego problemu, uczestnicy posiedzenia wypracowali i przyjęli stanowisko w sprawie mechanizmu podwójnego naliczania biopaliw z surowców odpadowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z wykorzystywaniem oleju posmażalniczego jako surowca do produkcji estrów metylowych.

Ponadto, zebrani wyrazili swoją dezaprobatę wobec przeciągających się prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych. Wciąż bowiem brakuje regulacji w tym zakresie na kolejne lata. Przypomnijmy, że problem ten był już przedmiotem wystąpienia Koalicji Na Rzecz Biopaliw skierowanego w lutym br. do Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Ponadto, w trakcie posiedzenia uczestnicy odnieśli się do dokumentu Komisji Europejskiej Zielona Księga „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030". Ważnym punktem obrad była również kwestia możliwych do podjęcia działań w zakresie poprawy wskaźnika redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie upraw rolnych poprzez poprawę agrotechniki, co było przedmiotem ostatnich analiz prowadzonych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pod przewodnictwem prof. Antoniego Fabera.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!