| Autor: redakcja11

Organizacje pozarządowe postulują o zaprzestanie użycia surowców rolniczych do produkcji biopaliw

Grupa 11 organizacji pozarządowych - NGO (w tym: FoE, Oxfam, GP, BirdLife, Action Aid) podpisała postulat, aby do 2030 roku zrezygnować z użycia surowców stosowanych do produkcji żywności do produkcji biopaliw – podaje FAMMU/FAPA.

Organizacje pozarządowe postulują o zaprzestanie użycia surowców rolniczych do produkcji biopaliw

Dokument wystosowano w związku z planami Komisji, aby określić do końca roku zrównoważone kryteria dla biopaliw. Ponadto grupa wyraziła te same obiekcje względem biopaliw co KE, jak zmiana użycia gleb na cele nieżywnościowe i emisja w trakcie cyklu życiowego dotycząca biomasy, której użycie stanowi w Unii 65% konsumpcji energii odnawialnej z czego większość to pelety z drewna.

 

Według tych organizacji, wykorzystanie terenów o wysokiej wartości przyrodniczej powinno być zakazane, natomiast użycie resztek z produkcji rolniczej oraz leśnej powinno być ograniczone. Tagi:
źródło: