| Autor: mikolaj

Od 1 stycznia 2014 r. niezmodernizowane stacje benzynowe muszą zaprzestać działalności

W związku z końcem okresu przejściowego na modernizację zbiorników do wymogów środowiskowych określonych w rozporządzeniach Ministra Gospodarki, upływającym 1 stycznia 2014 r., stacje które do tej pory nie dostosowały się do ww. wymogów muszą zaprzestać sprzedaży paliw.

Od 1 stycznia 2014 r. niezmodernizowane stacje benzynowe muszą zaprzestać działalności

Chodzi o Rozporzadzenie MG z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063) oraz Rozporzadzenie MG 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1211)

Wg ostatnich statystyk UDT ok. 85% istniejących w Polsce stacji paliw miało zmodernizowane zbiorniki. Spośród wszystkich placówek, które posiadają zbiorniki służące do magazynowania paliw i z racji tej objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego, 1323, jeśli nie dostosuje się do wymogów technicznych, od stycznia 2014 r. będzie musiało zaprzestać sprzedaży paliw. Spośród 198 podmiotów tego typu związanych z rolnictwem dotyczyć to może 65 placówek, które wciąż mają niezmodernizowane zbiorniki. Natomiast spośród 2 134 placówek deklarujących, że dozorowane przez UDT zbiorniki utrzymuje jedynie na potrzeby własne, dotyczy to 452 stacji - podaje PIPP.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!