| Autor: redakcja1

Produkcja biokomponentów w 2023r.

Polska jest jednym z wiodących europejskich producentów biokomponentów, czyli dodatków do paliw wytworzonych z biomasy.

Produkcja biokomponentów w 2023r.
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jako organ rejestrowy wskazany w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, prowadzi rejestr wytwórców biokomponentów.

Aktualnie w rejestrze wytwórców biokomponentów ujęte są 22 podmioty, z czego: 
  • 12 podmiotów jest uprawnionych do produkcji bioetanolu,
  • 7 podmiotów jest uprawnionych do produkcji estrów metylowych, 
  • 1 podmiot jest uprawniony do produkcji biowęglowodorów ciekłych, 
  • 1 podmiot jest uprawniony do produkcji biowęglowodorów ciekłych i bio propanu-butanu, 
  • 1 podmiot jest uprawniony do produkcji biowęglowodorów ciekłych i bio propanu.

W 2023 r. wytworzono:
  • 339,39 tys. ton bioetanolu, do produkcji którego wykorzystano głównie kukurydzę (59% ogółu wykorzystanych surowców), zawiesinę skrobi odpadowej o kodzie odpadu 02 03 80 (30%), pozostałości produkcyjne skrobi z przetwórstwa pszenicy (5%), odpady oraz melasę buraczaną (3%), destylaty z kukurydzy, melasy buraczanej, odpadów i pozostałości (2%) oraz porektyfikaty (1%).
  • 971,17 tys. ton estrów metylowych, do produkcji których wykorzystano głównie oleje roślinne (90% ogółu wykorzystanych surowców), zużyte oleje kuchenne i posmażalnicze (9%), oraz kwasy tłuszczowe, tłuszcze zwierzęce i oleje syntezowane (1%),
  • 5,33 tys. ton biowęglowodorów ciekłych, do produkcji których wykorzystano olej roślinny (58% ogółu wykorzystanych surowców) oraz alkohole i destylaty odpadowe (42%).
Wszystkie biokomponenty spełniały tzw. kryteria zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że były wytworzone z poszanowaniem ochrony środowiska i charakteryzowały się wymaganym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.
 
Biokomponenty są biodegradowalnym i nietoksycznym składnikiem paliw, a ich wykorzystanie powoduje znaczne obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i zrównoważone zużycie surowców naturalnych. Paliwa wzbogacone o biokomponenty to również ważny aspekt gospodarczy wspomagający bezpieczeństwo energetyczne kraju, pozwalający na redukcję zużycia paliw kopalnych, a tym samym uniezależnienie się od importu. 


Tagi:
źródło: