| Autor: redakcja1

Europosłowie za zaostrzeniem prawodawstwa dla pasz leczniczych

Europosłowie zaakceptowali 40-stronnicowy raport Clary Garcia z Hiszpanii, popierający zakaz profilaktycznego użycia antybiotyków - podaje FAMMU/FAPA.

Europosłowie za zaostrzeniem prawodawstwa dla pasz leczniczych

Zakaz profilaktycznego użycia antybiotyków

Komitet ds. Rolnictwa PE - ComAgri - poparł dużą większością głosów, a więc 40 za i 3 przeciw, plan zaostrzenia prawodawstwa dla sprzedawanych i używanych pasz leczniczych w Unii.
 
Po raz pierwszy KE zaproponowała zmiany mające na celu anulowanie i zastąpienie rozporządzenia EEC/167/90 nt. wytwarzania, umieszczania na rynku i stosowania pasz leczniczych we wrześniu 2014 roku.
 
Aktualny raport nalega na Komisję, aby rozszerzyła przepisy prawne na wszelkie weterynaryjne medykamenty doustne podawane zwierzętom w paszach lub wodzie pitnej. Poza tym traktowanie zbiorowisk zwierząt, w których stwierdzono zainfekowane osobniki, powinno być zaostrzone.
 
Zmiany te idą w parze z właśnie uzgodnioną reformą zasad używania medykamentów w weterynarii. ComAgri chce, aby farmerzy stosowali raczej lecznicze mieszanki paszowe niż używali medykamentów według własnych opinii, gdyż właśnie pasze lecznicze przeciwdziałają rosnącej odporności patogenów na leki. Antybiotyki więc mogłyby być używane jedynie w sytuacji potwierdzenia obecności patogenu.Tagi:
źródło: