Pasze

 • 2020-05-29

  W kwietniu potaniały pasze dla drobiu

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w kwietniu o 0,8% potaniały pasze dla drobiu do 1394 zł/t, przy czym w marcu było to 1405 zł/t.

 • 2020-05-28

  W kwietniu potaniały pasze dla trzody chlewnej

  Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w kwietniu o 5% potaniały pasze dla trzody chlewnej do 1477 zł/t, przy czym w marcu było to 1554 zł/t.

 • 2019-03-21

  Uzgodnienie nowego wzoru świadectwa na eksport pasz roślinnych na Ukrainę

  Podczas V posiedzenia polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa został uzgodniony poprawiony wzór świadectwa zdrowia na wywożone do Ukrainy pasze pochodzenia roślinnego. Dokument obowiązuje od 14 marca 2019 r.

 • 2018-12-20

  Wzrost cen pasz dla drobiu

  W czasie dziesięciu miesięcy 2018 r., pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt brojlerów podrożały o 14,6% w skali roku.

 • 2018-12-04

  Wzrost kosztów paszowych dla drobiu

  W czasie dziewięciu miesięcy 2018 r., minimalnie tylko zwiększyły się koszty paszowe w chowie drobiu.

 • 2018-10-29

  Przetwórstwo spożywcze zbóż

  Przemysłowe przemiały zbóż w lipcu 2018 r., minimalnie się obniżyły.

 • 2018-10-28

  Wzrost produkcji pasz przemysłowych w UE

  W sezonie 2017/18 produkcja pełnoporcjowych pasz przemysłowych w UE zwiększyła się o 1,4%, w tym w Polsce o ponad 3% w skali roku. Szacuje się, że w tym sezonie unijna produkcja wzrośnie o 1%, mniejsze będzie z kolei zużycie zbóż na pasze.

 • 2018-10-25

  Większe ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek

  Miesięczne ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek były w okresie styczeń-sierpień 2018 r. o 9,5% większe od notowanych rok wcześniej, a ceny płacone producentom jaj zwiększyły się w tym samym czasie o 10%.

 • 2018-10-23

  Minimalne zmiany kosztów paszowych dla drobiu

  W czasie ośmiu miesięcy 2018 r., minimalnie tylko zmieniły się miesięczne koszty paszowe w chowie kurcząt rzeźnych.

 • 2018-10-09

  Zróżnicowane relacje cenowe pasz dla drobiu

  W okresie siedmiu miesięcy 2018 r., minimalnie tylko zmieniły się miesięczne koszty paszowe w chowie kurcząt rzeźnych.

 • 2018-09-20

  Wzrost cen przemysłowych mieszanek pełnoporcjowych pasz dla kur niosek

  Miesięczne ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek były w okresie styczeń-lipiec 2018 r. o 7,8% większe od notowanych rok wcześniej, a ceny płacone producentom jaj zwiększyły się w tym czasie o 13%.

 • 2018-02-23

  O alternatywie dla importowanego białka GMO

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się, zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz konferencja pt. „Krajowe źródła białka jako alternatywa dla importowanego białka modyfikowanego genetycznie z perspektywy przemysłu paszowego”. W spotkaniu wziął udział minister Krzysztof Jurgiel, który podkreślił, że spotkanie...
Pasze.