| Autor: redakcja1

Handel gotowymi paszami. Ponad 40% pasz importujemy z Niemiec

W pierwszej połowie 2015 r. saldo obrotów handlowych gotowymi paszami polepszyło się o 0,8 mln Euro i było na poziomie minus 27,4 mln EUR względem minus 28,2 mln EUR rok wcześniej - podaje FAMMU/FAPA. W latach 2004-2008 zwiększała się wartość importu, jak i eksportu gotowych pasz. W 2009 r. nastąpił regres, gdyż wartość sprzedaży tej grupy artykułów wzrosła tylko o 3%, podczas gdy wartość zakupów zmalała o 16%.

Handel gotowymi paszami. Ponad 40% pasz importujemy z Niemiec

Rok 2010 ponownie przyniósł sporą zwyżkę wywozu oraz przywozu gotowych pasz, jakkolwiek saldo pozostawało ujemne. Podobny trend utrzymywał się w latach 2011-2013, ale przyrost eksportu był ilościowo niewielki. Rok 2013 przyniósł 13% przyrost wolumenu wysyłki przy 4% zwiększeniu się kontyngentu importu. W 2014 r. ilość eksportowanych gotowych pasz wzrosła o 11% a ich przywóz o 5%. Pierwsza połowa 2015 r. przyniosła 3% spadek wolumenu wywozu oraz 20% zniżkę kontyngentu importu.

Eksport pasz z Polski

W pierwszej połowie 2015 r. eksport gotowych pasz z Polski był w granicy 195,8 tys. ton o wartości 182,9 mln EUR i był o 1% większy w ujęciu wartościowym, ale 3% mniejszy w ilościowym od eksportu w porównywalnym czasie 2014 r. W latach przed wstąpieniem do Unii największym rynkiem zbytu dla polskich gotowych pasz były kraje dawnego ZSRR, ale ich udział w całym wywozie od 2004 r. się obniżył. Od 2005 r. struktura geograficzna polskiej wysyłki tej grupy produktów znacząco się zmieniła.
 
W analizowanym okresie 2015 r. w dalszym ciągu niewielki udział wśród odbiorców gotowych pasz z Polski miała jedynie Ukraina - 5% i Rosja - 1%. Zwiększyło się i utrzymuje się znaczenie krajów UE. Do Niemiec dostarczono 17% gotowych pasz, Litwę 12%, Słowację 12%, Czech 7% oraz do Holandii i Wielkiej Brytanii po 6%. W omawianym okresie 2015 r. 87% pasz trafiło do państw UE przy czym handel „tradycyjnie” charakteryzowało duże rozdrobnienie pod kątem zróżnicowania kierunków eksportu.

Import pasz do Polski

W pierwszej połowie 2015 r. kontyngent importu gotowych pasz zmalał o 20% do 248,9 tys. ton. Wartość zakupów tej grupy artykułów w poprzednim roku była w granicy 210,3 mln EUR i była o 0,4% większa w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.
 
W analizowanym okresie wśród dostawców gotowych pasz do Polski tradycyjnie największy udział przypadał Niemcom - 41% wolumenu dostaw. Mniejsze ilości sprowadzone zostały z Czech - 13%, Węgier - 11%, Francji - 5% oraz Holandii i Belgii - po 4%. Blisko 97% importu pasz pochodziła z UE.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!