| Autor: redakcja1

W kwietniu podrożały pasze dla trzody chlewnej

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w kwietniu o 0,9% podrożały pasze dla trzody chlewnej do 1455 zł/t, przy czym w marcu było to 1442 zł/t.

W kwietniu podrożały pasze dla trzody chlewnej
Ceny sprzedaży pasz dla trzody chlewnej

Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w okresie od marca do kwietnia 2017 roku największy wzrost cen zaobserwowano w obrębie premiksów w przeliczeniu na 1% – o 57,7% do 3793 zł/t. Mniejszy wzrost odnotowano w przypadku preparatów mlekozastępczych o 15,9% do 4992 zł/t, a także mieszanek paszowych pełnoporcjowych o 0,3% do 1095 zł/t. Z kolei notowania mieszanek paszowych mineralnych i uzupełniających spadły o odpowiednio – 3,4% i 0,7% do 3826 zł/t i 1709 zł/t.
 
W przypadku mieszanek paszowych pełnoporcjowych najbardziej zwiększyły się mieszanki przeznaczone dla loch o 2,1% do 1089 zł/t, a najmniej dla knurów – 0,3% do 1243 zł/t, przy czym największy spadek dotyczył mieszanek paszowych pełnoporcjowych uniwersalnych o 0,3 do 958 zł/t. W tym przypadku największy udział miały grower/finisher – 42,6%, a najmniejszy udział w strukturze odnosił się do knurów – 0,2%. Spory, bo odpowiednio 28,9% i 11,6% wzrost udziału w obrębie miesiąca zaobserwowano w odniesieniu do mieszanek uniwersalnych i dla knurów.
 
Wśród m.p. uzupełniających zwyżka dotyczyła prestar/starter, bo o 1,6% do 1832 zł/t. Z kolei największy spadek odnosił się do uniwersalnych – o 4,5 % do 2082 zł/t. Przy czym największy udział wynoszący 22,1% miały grower/finisher, a najmniejszy – knury – 0,1%. Co ciekawe, jedynie udział prestar/starter się zwiększył o 5%, przy czym knurów zmalał najmocniej, bo o 3,1%.
 
Jeśli chodzi o m.p. mineralne to w analizowanym okresie wzrost odnosił się do loch, bo o 1,3% do 3411 zł/t. Natomiast najbardziej potaniały mieszanki paszowe mineralne uniwersalne o 52,3% do 2435 zł/t. W przypadku udziału, to największy dotyczył grower/finisher – 1,2%, a zerowy – knurów i uniwersalnych. Jednakże na uwagę zasługuje zniżka udziałów w strukturze mieszanek uniwersalnych wynosząca 77,5%, a największy wzrost odnosił się do loch – 31,8%.
 
Biorąc pod uwagę premiksy w przeliczeniu na 1%, to najwięcej podrożały premiksy grower/finisher o 31,3% do 4124 zł/t. Z kolei najbardziej potaniały premiksy uniwersalne – 42,9% do 401 zł/t. Tutaj największy udział miały premiksy grower/finisher – 1,2%, a 0,1% udział w strukturze przypadł knurom i uniwersalnym. Spory, bo odpowiednio 94,9% spadek udziału w obrębie miesiąca zaobserwowano w odniesieniu do premiksów uniwersalnych.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: