| Autor: redakcja1

W lipcu potaniały pasze dla trzody chlewnej

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w lipcu o 0,5% potaniały pasze dla trzody chlewnej do 1430 zł/t, przy czym w czerwcu było to 1437 zł/t.

W lipcu potaniały pasze dla trzody chlewnej
Ceny sprzedaży pasz dla trzody chlewnej

Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w okresie od czerwca do lipca 2017 roku największy wzrost cen zaobserwowano w obrębie premiksów w przeliczeniu na 1% i mieszanek paszowych pełnoporcjowych – o 0,6% do odpowiednio 3689 zł/t i 1129 zł/t. Mniejszą zwyżkę odnotowano w przypadku mieszanek paszowych mineralnych o 0,3% do 3939 zł/t. Z kolei notowania mieszanek paszowych uzupełniających zmalały o 0,7% do 1628 zł/t, a także preparatów mlekozastępczych o 0,5% do 5102 zł/t.
 
W przypadku mieszanek paszowych pełnoporcjowych najbardziej zwiększyły się mieszanki grower/finisher o 1,3% do 1057 zł/t, a najmniej dla loch – 0,2% do 1106 zł/t, przy czym największy spadek dotyczył mieszanek paszowych uniwersalnych o 6% do 927 zł/t. W tym przypadku największy udział miały grower/finisher – 43,5%, a najmniejszy udział w strukturze odnosił się do knurów – 0,1%. Spory, bo o 10,1% wzrost udziału w obrębie miesiąca zaobserwowano w odniesieniu do mieszanek paszowych uniwersalnych.
 
Wśród m.p. uzupełniających zwyżka dotyczyła uniwersalnych, bo o 1% do 2164 zł/t. Z kolei największy spadek odnosił się do mieszanek dla knurów o 21,1 % do 2793 zł/t. Przy czym największy udział wynoszący 22,5% miały grower/finisher, a najmniejszy, bo zerowy miały mieszanki dla knurów. Co ciekawe, najmocniej zmniejszył się udział knurów o 98,1%.
 
Jeśli chodzi o m.p. mineralne to w analizowanym okresie największy wzrost odnosił się do uniwersalnych, bo o 3,6% do 2138 zł/t. W przypadku udziału, to największy dotyczył grower/finisher – 1%, a zerowy – knurów i uniwersalnych. Jednakże na uwagę zasługuje zniżka udziałów w strukturze mieszanek uniwersalnych wynosząca 17,7%.
 
Biorąc pod uwagę premiksy w przeliczeniu na 1%, to najwięcej podrożały premiksy prestar/starter o 15,2% do 5356 zł/t. Z kolei najbardziej potaniały premiksy grower/finisher – 4,8% do 4251 zł/t. Tutaj największy udział miały premiksy grower/finisher – 1,5%, a 0,1% udział w strukturze przypadł knurom. Spory, bo 10,8% wzrost udziału w obrębie miesiąca zaobserwowano w odniesieniu do premiksów paszowych prestar/starter, przy czym największa zniżka dotknęła premiksów grower/finisher – 9,1%.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!