Andrzej Chodkowski Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Podsekretarz stanu Ewa Lech wręczyła Andrzejowi Chodkowskiemu akt powołania na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Andrzej Chodkowski Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Andrzej Chodkowski Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Andrzej Chodkowski jest absolwentem warszawskiej SGGW, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz programu "Management 2009", organizowanego przez ICAN Institute i Harvard Business Review.

W latach 1994-2007 pracował w administracji rządowej, przechodząc ścieżkę od szeregowego urzędnika do podsekretarza stanu. Kierował inspekcjami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym Inspekcją Ochrony Roślin, Inspekcją Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych oraz Centralnym Inspektoratem Standaryzacji. W 2006 r. pełnił funkcję sekretarza Rady ds. Bezpieczeństwa Żywności, powołanej przez Prezesa Rady Ministrów. Od 2007 r. pracował w sektorze prywatnym. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.Tagi:
źródło: