Potencjalne uruchomienie eksportu świeżych owoców jabłek i gruszek do USA

W związku z możliwością finalizacji procedury analizy ryzyka (PRA) wspólnotowego wniosku 8 krajów członkowskich, w tym Polski, zainteresowanych eksportem świeżych jabłek i gruszek do USA, w ramach toczącej się procedury w bieżącym sezonie wegetacyjnym, planowana jest w Polsce wizyta inspektorów służby ochrony roślin APHIS (Animal and Plant Health Service). Efektem kontroli amerykańskich ekspertów, może być zakończenie wskazanej procedury i w konsekwencji dopuszczenie eksportu powyżej wskazanych owoców pochodzących ze zbiorów 2017 r.

Potencjalne uruchomienie eksportu świeżych owoców jabłek i gruszek do USA
Przekazane przez APHIS warunki eksportu, wymagają dwukrotnej kontroli miejsc produkcji (sadów). Pierwsza, powinna być przeprowadzona zaraz po kwitnieniu (do końca maja), z kolei druga, od dwóch do trzech tygodni przed zbiorem. Przeprowadzane przez inspektorów PIORiN kontrole odbywają się na koszt producenta. Jednym z wymogów eksportowych USA dla pakowalni/przechowalni jest również zapewnienie higieny żywności zgodnymi z zasadami HACCP.
 
Szczegółowe wymagania dotyczące zasad eksportu będą wkrótce dostępne w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz na stronie internetowej PIORiN. Zgodnie z wymaganiami APHIS, rejestracja sadów/miejsc produkcji powinna mieć miejsce do 31 maja każdego roku natomiast rejestracja przechowalni/pakowalni do 1 sierpnia.


Tagi:
źródło: