| Autor: mikolaj

KRIR: Grunty objęte w trwałe użytkowanie powinny być zwolnione z podatku rolnego

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Finansów o wprowadzenie zmian w art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2016 poz.617).

KRIR: Grunty objęte w trwałe użytkowanie powinny być zwolnione z podatku rolnego
Wniosek dotyczy wprowadzenia zwolnienia z podatku rolnego gruntów objętych w trwałe zagospodarowanie na podstawie umowy dzierżawy od osoby fizycznej. Obowiązujące przepisy ww. ustawy (art. 12.1. ust.4) dopuszczają możliwość zwolnienia z podatku rolnego gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państawa, objętych w trwałe zagospodarowanie, przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.

W ocenie izb rolniczych, grunty objęte w trwałe użytkowanie przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego powinny być zwolnione z podatku rolnego niezależnie od tego, od kogo się je dzierżawi.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!