| Autor: redakcja

Kukurydza SM KURANT - zgłoszony do Złoty Medal Polagra Premiery 2020

Kukurydza SM KURANT – zgłaszający i producent Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR | do Złoty Medal Polagra Premiery 2020

Kukurydza SM KURANT - zgłoszony do Złoty Medal Polagra Premiery 2020
Dzięki unikalnej kompozycji genetycznej znakomicie łączy cechy ilościowe i jakościowe. Bardzo wysokie plony suchej masy - dośw. COBORU w ostatnich 4 latach : rejestrowe 2015 r.109 % - nr 1 ; 2016r 106% -nr2 i porejestrowe 2017 r.106%-nr 1 oraz 2018r.-104% nr 2 , przy najwyższym plonie zielonej masy odpowiednio w latach 112%, 111%, 120% oraz 108% - drugim wyniku w 2018r. Bardzo duża niezawodność plonowania w zmiennych warunkach pogodowych oraz wyjątkowa tolerancja na stres niedoboru wody w glebie latem, w okresie kwitnienia .Do uprawy na wszystkich glebach ,także mozaikowych. Wysoka strawność -73% s.m.o. wynikiem dużego udział skrobi 39% w s.m.r. , kolb 50-52% pl.og.s.m. i niższej zawartości lignin w łodygach. > potencjał plonowania: potwierdzony 4 letnimi badaniami w Polsce! > niezawodność plonowania: warunki pogodowe i glebowe > tolerancja na warunki stresowe: niedobór wody, zimno > wysoka jakość kiszonki: strawność, zawartość skrobi > bardzo dobry początkowy wigor roślin: zimna wiosna 2017
 
Misją Spółki jest wdrażanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz dostarczanie rolnikom w kraju i Europie dobrej jakości nasion kwalifikowanych w przystępnej cenie.
Prace hodowlane zapoczątkowano w latach 20-stych ubiegłego wieku w Antoninach koło Leszna. W 1959 roku Spółka została powołana jako przedsiębiorstwo państwowe. W obecnej strukturze prawnej, Spółki z o.o. istnieje od 1994 roku. Hodowla roślin prowadzona jest w trzech stacjach hodowli roślin: Antoniny k. Leszna, Nagradowice k. Poznania oraz Wiatrowo k. Wągrowca, należących do Pionu Hodowli Roślin, a zlokalizowanych w różnych częściach województwa wielkopolskiego.
 
Obecnie Spółka realizuje programy hodowlane oraz badania w zakresie: pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozimego, żyta ozimego, owsa, roślin bobowatych takich jak: łubin żółty, łubin wąskolistny, groch siewny, wyka kosmata i seradela oraz traw: kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, życica mieszańcowa, życica trwała a ponadto facelii. Łącznie PHR jest właścicielem 76 odmian roślin rolniczych. Natomiast produkcja nasienna realizowana jest w czterech nowoczesnych oddziałach nasienno-produkcyjnych, tj.: Kobylniki, Krzemlin, Szprotawa i Nagradowice zlokalizowanych na terenie trzech województw (wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego). PHR jako dzierżawca ponad 7 tys. ha produkuje materiał siewny w ilości 8 – 10 tys. ton, a jego głównymi odbiorcami są firmy nasienne i rolnicy na terenie całego kraju oraz w sąsiednich krajach.
Tradycja, doświadczenie, profesjonalna kadra pracownicza, ciągłe unowocześnianie bazy hodowlanej oraz zaplecza do produkcji wysokiej jakości kwalifikowanego materiału siewnego jak również uruchomienie w ostatnim czasie akredytowanego laboratorium oceny nasion oraz duży zasięg terytorialny stanowią o znaczącej pozycji Spółki na rynku hodowlano-nasiennym w kraju i zagranicą.
 
W Spółce oprócz hodowli i nasiennictwa roślin prowadzona jest roślinna produkcja towarowa, chów bydła mlecznego (obora na 500 krów) oraz hodowla zachowawcza konika polskiego, jedynej rodzimej, prymitywnej rasy konia.
 
Uwaga tylko do 14 stycznia zagłosujesz na Złote Medale Polagra Premiery 2020 w kategorii „Rośliny uprawne” wybór konsumenta. Warto oddać głos w tym jednym z prestiżowych nagród targowych!Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!