| Autor: mikolaj

Doradztwo rolnicze – zmiany legislacyjne

Od 31 grudnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa (z dnia 16 listopada 2012 r.) o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Wprowadza ona kilka zasadniczych zmian, mających na celu usprawnienie bieżącego zarządzania i zwiększenie efektywności funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR). Podstawowa zmiana dotyczy podległości. Zgodnie z nową regulacją ośrodki wojewódzkie, zamiast jak dotychczas sejmikowi wojewódzkiemu, podlegać będą zarządowi województwa. Nowe przepisy wprowadzają także możliwość dodatkowego dofinansowania bieżącej działalności ośrodków wojewódzkich poprzez dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmianie ulega również skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz terminy składania sprawozdań z rocznego planu działalności jednostki doradztwa rolniczego.
 

Ponadto 18 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. 2012.1357). Nowe przepisy wprowadzają pewne uproszczenia w procedurze obiegania się o akredytację. Uproszenia te polegają na zastąpieniu zaświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – oświadczeniami, jak również zastąpieniu obowiązku przedkładania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, podawaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

W celu lepszej kontroli świadczonych usług, w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, nowe przepisy wprowadzają możliwość wymiany informacji, dotyczących jakości i ilości zrealizowanych usług doradczych pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na mocy zawartego między tymi instytucjami porozumienia. Nowe przepisy pozwalają na cofnięcie akredytacji podmiotom doradczym, które nie tylko naruszają interesy prawne lub ekonomiczne rolników, lecz także interesy finansowe Unii Europejskiej lub sektora finansów publicznych związanych z realizacją wspomnianego działania. Pozostałe zmiany mają charakter techniczno-redakcyjny.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!