| Autor: redakcja1

Akcyza i opłata paliwowa w 2019 r.

W Monitorze Polskim opublikowano Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019 [M.P. 2018 poz. 1194] oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019 [M.P. 2018 poz. 1189].

Akcyza i opłata paliwowa w 2019 r.
Na podstawie art. 37m ust. 4 Ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014), opłata paliwowa w 2019 r. będzie wynosiła:
 
1) 133,21 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ww. ustawy;
 
2) 297,61 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ww. ustawy;
 
3) 164,61 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ww. ustawy.
 
Na podstawie art. 89 ust. 1b pkt 1 Ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) akcyza na paliwa silnikowe w 2019 r. będzie wynosiła dla:
 
1) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1540,00 zł/1000 litrów;
 
2) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1171,00 zł/1000 litrów;
 
3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1171,00 zł/1000 litrów;
 
4) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
 
a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
  • skroplonych – 670,00 zł/1000 kilogramów,
  • w stanie gazowym – 10,54 zł/1 gigadżul (GJ),
b) pozostałych – 14,22 zł/1 GJ;
 
5) pozostałych paliw silnikowych – 1797,00 zł/1000 litrów.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!