| Autor: redakcja1

Aktualne informacje na temat przeglądu rozporządzania w sprawie nawozów

W Radzie Europejskiej kwestia kadmu nie została omówiona przez grupę roboczą Rady w dniach 19-20 lipca. W dniu 5 lipca podczas Komitetu Stałych Przedstawicieli (Coreper) dyskutowano o tym, że Francja nie zaakceptowała poziomu poniżej 60 mg/kg P2O5. Poziom 20 mg/kg P2O5 wydaje się być poza zakresem debaty Rady. Jeszcze nie wiadomo, jak i kiedy poziom 60 mg zostanie zmniejszony do 40 mg/kg P2O5.

Aktualne informacje na temat przeglądu rozporządzania w sprawie nawozów
Następne posiedzenia grupy roboczej Rady przewidziano w dniach 15 września, 23-25 ​​września i 23-24 października oraz debatę podczas dwóch spotkań COREPER między tymi spotkaniami. W parlamencie europejskim data głosowania na sesji plenarnej nie została jeszcze ustalona. Początkowa data 13 września nie została jeszcze potwierdzona.

Poprawki dotyczące nawozów o kontrolowanym uwalnianiu są poprawą w stosunku do pierwotnego wniosku Komisji, ale są mniej korzystne w porównaniu z projektem zmian COM AGRI w tej sprawie.

Odnośnie przeglądu dyrektywy w sprawie azotanów i wyłączenia obornika z limitem 170 kg N / ha, na posiedzeniu plenarnym nie będzie żadnej poprawki.

Komisja utworzyła wewnętrzną grupę roboczą i przewidziała odstępstwo w dwóch warunkach:

1) tendencje w zanieczyszczeniu wody w P i N w regionie są dobre

2) Przetworzony obornik jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie nawozów

Jeśli oba warunki zostaną spełnione, przetworzony obornik zostanie wykluczony z ograniczenia 170 kg / ha.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!