| Autor: redakcja1

Co dalej z realizacją programu usuwania folii rolniczej?

Cały czas trwa realizacja programu usuwania folii rolniczej. Przypominamy, że pod koniec ubiegłego roku samorządy mogły ubiegać się o sfinansowanie tego zadania z dotacji udzielanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co dalej z realizacją programu usuwania folii rolniczej?
Wielkopolska Izba Rolnicza informowała rolników oraz gminy o tym programie. Dzięki, między innymi naszemu zaangażowaniu ponad 100 gmin z Wielkopolski złożyło wnioski do tego programu. Już w czasie jego realizacji okazało się, że dla rolnika udział w tym programie oznaczać będzie udzielenie pomocy w formie deminimis. Limit tej pomocy na bieżący rok został już wykorzystany. Pomimo usilnych starań strony polskiej, Komisja Europejska  nie zgodziła się na zwiększenie tego limitu lub jego przesunięcie z roku 2021 na rok bieżący. Część gmin, która najszybciej złożyła wnioski, podpisała umowy oraz rozpoczęła realizację programu, zdążyła zmieścić się z decyzją o przyznaniu takiej pomocy rolnikowi, jeszcze w okresie, kiedy jej limit był dostępny. Niestety wiele gmin wielkopolskich podpisało umowy z NFOŚIGW później, już po wyczerpaniu się limitu deminims. Taka sytuacja spowodowała zagrożenie dla realizacji programu w tych gminach i konieczność zwrotu zaliczek a dla rolników problem z zalegającą folią i innymi odpadami z produkcji rolniczej.
 
W ostatnim okresie czasu znaleziono wyjście z tej sytuacji. NFOŚIGW wydłużył możliwość realizacji programu i wydatkowania środków do 31 marca 2021 roku. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej Funduszu pod następującym linkiem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/. W ten sposób, gmina rozliczając się z dotacji w przyszłym roku, może podjąć decyzję o przyznaniu rolnikowi pomocy deminimis z datą przyszłoroczną, a więc w ramach nowego limitu tej pomocy.
 
Z naszego rozeznania wynika też, że nie wszystkie gminy zrealizują program, pomimo tej możliwości oraz podpisanej umowy z Funduszem. Są gminy, które nie były w stanie znaleźć wykonawcy usługi utylizacji folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w cenie narzuconej przez NFOŚIGW. Firmy utylizacyjne zwracają uwagę na szereg mankamentów tych odpadów, a w szczególności na zanieczyszczenie ziemią czy kiszonką, co znacząco obniża jej przydatność do utylizacji oraz podnosi koszty tego procesu.
 
Nie wiemy, czy program w tej postaci będzie dalej realizowany. NFOŚIGW nie podjął jeszcze żadnej decyzji w tym zakresie. Jako WIR wielokrotnie postulowaliśmy o zmianę formuły programu na zbliżoną do tej, która funkcjonuje w zakresie usuwania padłych zwierząt, gdzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaca firmom utylizacyjnym do tego zadania. Samorządy, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą dofinansowywać żadnych zadań związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym rolniczej.


Tagi:
źródło: