Copa-Cogeca: umowa z Mercosurem to przekroczenie pewnej granicy!

W związku z zagrożeniem sfinalizowania umowy z Mercosurem, organizacje rolnicze skupione w Komitetach Copa-Cogeca alarmują, że dla europejskich rolników i spółdzielni rolniczych, a także dla wszystkich obywateli UE opowiadających się za bardziej zieloną, bardziej przejrzystą i opiekuńczą Europą, oznacza to przekroczenie pewnej granicy.

Copa-Cogeca: umowa z Mercosurem to przekroczenie pewnej granicy!
W jaki sposób Komisja Europejska może uzasadnić przed swoimi rolnikami i obywatelami plan sprowadzania do UE produktów rolnych z Brazylii, gdzie kilka miesięcy wcześniej rząd p. Bolsonaro wydał zgodę na stosowanie 150 pestycydów, a sama Komisja wprowadza dokładnie odwrotne rozwiązania w stosunku do swoich producentów?
 
Nie wiadomo też, na jakiej podstawie wysocy przedstawiciele Komisji stwierdzili, że umowa handlowa z Mercosurem nie będzie mieć poważnych konsekwencji dla wrażliwych sektorów. Copa i Cogeca zdecydowanie nie zgadzają się z takim podejściem, szczególnie w kontekście skumulowanych efektów innych obowiązujących i planowanych umów handlowych.
 
Brazylijskie modele produkcji opierają na znacznie niższych standardach środowiskowych, sanitarnych i fitosanitarnych niż standardy europejskie. W związku z powyższym brazylijscy eksporterzy będą mieć oczywistą przewagę wynikającą z nieuczciwej konkurencji. Europejski sektor rolny, który już dziś jest pod dużą presją, będzie mierzył się z jeszcze trudniejszą sytuacją, będzie musiał stawić czoła napływowi ogromnych ilości wołowiny, cukru, mięsa drobiowego i wielu innych produktów pochodzących z państw trzecich.
 
UE zgodziła się na udzielenie znacznego dostępu, jeśli chodzi o produkty wrażliwe, nie otrzymując w zamian zbyt wiele. Trzeba ograniczyć ustępstwa dotyczące importu produktów należących do naszych najbardziej wrażliwych sektorów. Każda umowa handlowa musi być zrównoważona, jeśli chodzi o rozdział poświęcony rolnictwu, musi uwzględniać nasze modele produkcyjne i być spójna z innymi politykami UE. Europejscy rolnicy są w stanie dostosowywać się do coraz surowszych ograniczeń, mogą wdrażać coraz ambitniejsze środki, aby dostosować się do zmiany klimatu i wyzwań związanych z ochroną środowiska. Ale mogą to robić wyłącznie, jeśli UE nie będzie umniejszać ich wysiłków, pozwalając na import produktów od partnerów handlowych, którzy wspierają wycinkę lasów i praktyki rolne, które nie są akceptowane u nas.
 
W związku z dalszą niepewnością związaną z negocjacjami w sprawie brexitu, a także z rozmowami na temat przyszłej wspólnej polityki rolnej i budżetu UE, Copa-Cogeca wezwała UE do niewywierania dodatkowej presji na sektor rolny. Copa i Cogeca wezwały także wszystkich nowo wybranych eurodeputowanych, którzy chcą sprawiedliwej i opiekuńczej UE, do pilnego zabrania głosu w tej sprawie.


Tagi:
źródło: