| Autor: redakcja3

Copa-Cogeca ws. przyjętego pakietu aktów delegowanych WPR

Copa-Cogeca wyraziła zadowolenie z faktu, że zarówno Rada Europejska jak i Parlament Europejski przyjęły pierwszy pakiet aktów delegowanych nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) podkreślając, że jest to pierwsza reforma WPR po wprowadzeniu współdecyzji. Widać, że proces ten działa.

Copa-Cogeca ws. przyjętego pakietu aktów delegowanych WPR

Przewodniczący Copa Albert Jan Maat powiedział - Popieram wynik głosowania ministrów rolnictwa UE i decyzję eurodeputowanych odnośnie nowej WPR. Chciałbym podziękować Komisji Europejskiej, europosłom i Radzie za poczynione postępy. Z radością przyjęliśmy deklarację Komisji odnośnie aktów delegowanych nowej WPR. Powinny one pozwolić rolnikom na wdrożenie instrumentów zazieleniania wprowadzonych w reformie, bez ryzyka dla produkcji UE. Jest to niezmiernie ważne, zwłaszcza ze względu na wzrost zapotrzebowania na żywność, niewielkie zapasy i wahania rynków.

Przewodniczący Cogeca Christian Pèes powiedział - To państwa członkowskie wprowadzą szczegółowe zasady na szczeblu krajowym. Będziemy uważnie obserwować ten proces, by upewnić się, że biurokracja się zmniejszy, rolnicy będą pracować w uczciwych warunkach, a sektor rolny UE będzie rentowny w przyszłości. Zrobimy wszystko, by nowa WPR stała się sukcesem. Rolnicy i ich spółdzielnie wytwarzają wysokiej jakości żywność oraz dostarczają społeczeństwu dóbr i usług środowiskowych oraz są ważne dla wzrostu i zatrudnienia. Chcemy upewnić się, że rolnicy, leśnicy i spółdzielnie będą prowadzić opłacalną produkcję oraz uzyskają wyższe przychody z rynku za wszelakie usługi, jakie świadczą społeczeństwu.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!