| Autor: redakcja1

Coraz więcej kąpielisk w Polsce tymczasowo zamkniętych z powodu zakwitu sinic

Kąpiel w wodzie, w której stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych może powodować objawy chorobowe charakterystyczne dla zatruć pokarmowych, szczególnie w przypadku zachłyśnięcia się skażoną wodą. W wyniku kontaktu osób kąpiących się z sinicami, mogą pojawić się objawy chorobowe i inne dolegliwości.

Coraz więcej kąpielisk w Polsce tymczasowo zamkniętych z powodu zakwitu sinic

Woda w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli jest elementem środowiska i jej jakość jest bezpośrednio uzależniona od stanu tego środowiska. Woda jest deficytowym zasobem naturalnym i koniecznym jest objęcie jej należytą ochroną. Krajowe przepisy stawiają za cel ochronę środowiska i zdrowia publicznego, poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz jej ochronę przed dalszym zanieczyszczeniem, co stanowi realizację wspólnotowego zobowiązania do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony wody wykorzystywanej do rekreacji wodnej. Najważniejszym działaniem w dążeniu do ciągłej poprawy jakości wody w kąpieliskach jest, prowadzone przez podmioty zaangażowane w nadzór i organizację kąpielisk, zarządzanie jakością wody w kąpieliskach, polegające na podejmowaniu wszelkich działań mających na celu rozpoznawanie ryzyka zanieczyszczenia, co w szczególności wpływa na poprawę jakości wody.
 
Informacje o bieżącej ocenie jakości wody w kąpielisku

Informacje o bieżącej ocenie jakości wody w kąpielisku można znaleźć na stronie Serwisu kąpieliskowego, jak również na tablicy informacyjnej znajdującej się bezpośrednio na kąpielisku. Na każdym kąpielisku musi być widoczna i czytelna tablica, umieszczona w łatwo dostępnym miejscu, zawierająca m.in:
  • napis: „Kąpielisko” i jego nazwę;
  • adres, telefon, adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za wyznaczenie i prowadzenie ewidencji kąpielisk i udzielanie informacji społeczeństwu;
  • nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora kąpieliska;
  • adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego dane kąpielisko oraz adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny;
  • bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku;
  • klasyfikację jakości wody w kąpielisku (doskonałe, dobre, dostateczne, niedostateczne).
Organizator kąpieliska jest odpowiedzialny za tablicę i zawarte na niej informacje, jak również ich bieżącą aktualizacje. Odpowiada on również za regularne badanie wody.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego woda jest poddawana analizie i ocenie sanitarnej w celu ustalenia czy woda nie stwarza zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z kąpieli oraz rekreacji wodnej. W ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego wody wykorzystywanej do kąpieli podstawowe znaczenie mają parametry mikrobiologiczne, świadczące o zanieczyszczeniu kałowym wody (liczba bakterii Escherichia coli oraz enterokoków). W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości ww. parametrów, wydawany jest zakaz kąpieli. Przywrócenie możliwości bezpiecznego kąpania następuje po wykonaniu kolejnego badania wody, które potwierdzi brak przekroczeń.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!