Dalsze przedłużenie okresu legalnego pobytu pomocnika rolnika–obywatela Ukrainy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa okres pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, uznawany za legalny na mocy przepisów tej ustawy, zostaje przedłużony do 30 września 2025 r.

Dalsze przedłużenie okresu legalnego pobytu pomocnika rolnika–obywatela Ukrainy
Oznacza to, że pomocnicy rolnika będący obywatelami Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce na mocy ww. ustawy mogą do 30 września 2025 r. świadczyć pomoc w gospodarstwie rolnika w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach, z czym wiąże się obowiązek podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Uwaga!

W sytuacji, gdy obywatel Ukrainy, o którym mowa powyżej:
  • wyjechał, z terytorium Polski na okres przekraczający jednorazowo 30 dni, 
  • korzysta z ochrony czasowej na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy, 
  • uzyskał zezwolenie pobytowe np. zezwolenie na pobyt czasowy
traci uprawnienie legalnego pobytu na terytorium Polski, przysługującego na podstawie ww. przepisów. 

Utrata tego uprawnienia oznacza, że pomocnika rolnika-obywatela Ukrainy obowiązują ograniczenia w zakresie świadczenia pomocy w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach do czynności wyłącznie ustawowo określonych, związanych ze zbiorem owoców, warzyw, tytoniu, chmielu, ziół i roślin zielarskich, a także limit czasu trwania tych umów, ustalony w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Więcej informacji nt. ubezpieczenia pomocnika rolnika znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/krus/ubezpieczenie-pomocnika-rolnika
 


Tagi:
źródło: