| Autor: redakcja1

Do 14 marca 2016 roku trzeba zarejestrować urządzenia chłodnicze

Do 14 marca 2016 r. właściciele urządzeń chłodniczych mieszczących ponad 3 kg czynnika chłodzącego, w tym również rolnicy, powinni zarejestrować swój sprzęt do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO). W przypadku niedotrzymania tego terminu, mogą obawiać się kar - podaje Wioletta Kmiećkowiak z WODR w Poznaniu.

Do 14 marca 2016 roku trzeba zarejestrować urządzenia chłodnicze

Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych

Obowiązek ten wynika z przepisów dostosowujących polskie prawo do prawa UE, a odnoszących się do substancji zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Działanie to związane jest ze ścisłą kontrolą używania urządzeń chłodniczych, która ma na celu ochronę warstwy ozonowej Ziemi i zapobieganie ocieplaniu się klimatu. Dlatego też do Centralnego Rejestru Operatorów mają zostać skierowane dane o urządzeniach chłodniczych. Każde nich musi zostać zaopatrzone w Kartę Urządzenia, w której zawarte będą m.in. rodzaj i ilość czynnika chłodniczego.

W celu uzyskania niniejszej karty, operator urządzenia, tj. jego właściciel lub też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie to się znajduje, powinien zarejestrować się w CRO, na stronie internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Mościckiego w Warszawie, w systemie Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK). Następnie po otrzymaniu dostępu do CRO, czyli konta operatora, należy założyć Kartę Urządzenia, dla każdego z urządzeń.

W przypadku instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności itp., odpowiednich wpisów w Karcie Urządzenia w obecności operatora urządzenia i po jego wcześniejszym zalogowaniu się do CRO dokonuje serwisant. 

Ewidencja odnosić się będzie do urządzeń, które zawierają co minimum 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Kontrole będą przeprowadzane przez Inspektorat Ochrony Środowiska. Za brak Karty Urządzenia może być nałożona spora kara pieniężna wynosząca nawet kilka tysięcy złotych.

Naprawy i serwisowanie będzie mogła dokonywać jedynie osoba z odpowiednim certyfikatem.

Z obowiązkowej rejestracji w CRO zwolnone są:

  • domowe lodówki i zamrażarki oraz wszelkie gaśnice;

  • jakiekolwiek urządzenia lub systemy zamontowane w środkach transportu.Tagi:
źródło: