Do czasu zrównania wieku emerytalnego kobiety mogą pobierać okresową emeryturę kapitałową

Kobiety, które urodziły się po 1948 r. do osiągnięcia przez nie powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale mogą liczyć na okresową emeryturę kapitałową. Uzyskają ją, jeśli są członkami OFE, ukończyły wiek emerytalny i mają odpowiednie środki na subkoncie w ZUS. Okresowa emerytura kapitałowa wypłacana jest z tzw. nową emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba o nią wystąpić z wnioskiem i wskazać OFE, w którym gromadzone były składki. 

Do czasu zrównania wieku emerytalnego kobiety mogą pobierać okresową emeryturę kapitałową
Okresowa emerytura kapitałowa jest emeryturą pochodzącą ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Stanowi uzupełnienie emerytury wypłacanej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – tłumaczy w rozmowie z agencją Newseria Biznes Wiesława Lempska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Okresowa emerytura kapitałowa jest świadczeniem, na które mogą liczyć jedynie kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które należą do OFE, ukończyły wiek emerytalny, mniejszy niż ten określony dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale oraz mają ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach. Poza tym kwota środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS nie może być mniejsza niż 20-krotność kwoty dodatku pielęgnacyjnego, który aktualnie wynosi nieco ponad  4170  zł.
 
Przy obliczaniu wysokości okresowej emerytury kapitałowej dzieli się środki zgromadzone na subkoncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia, które przyjmuje się również przy ustalaniu wysokości emerytury z ZUS – wskazuje ekspertka.
 
Takie świadczenie panie będą mogły pobierać do czasu, gdy ich wiek zrówna się z wiekiem emerytalnym dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i w tym samym kwartale. Dopiero kobiety urodzone po 30 września 1973 roku będzie obowiązywał taki sam wiek emerytalny jak mężczyzn, czyli 67 lat.

Czytaj dalej na następnej stornie...


Tagi:
źródło: