| Autor: redakcja1

Egzekucje komornicze a przepisy ograniczające obrót nieruchomościami rolnymi

Sprzedaż nieruchomości rolnej w ramach egzekucji komorniczej może nastąpić wyłącznie rolnikowi lub osobie niebędącej rolnikiem, ale tylko wtedy, gdy Prezes ANR wyrazi zgodę w formie decyzji administracyjnej.

Egzekucje komornicze a przepisy ograniczające obrót nieruchomościami rolnymi
W odpowiedzi na zapytanie KRIR w kwestii odnoszącej się do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - dalej ukur (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.), Agencja Nieruchomości Rolnych wyjaśnia, że sprzedaż nieruchomości rolnej w ramach egzekucji komorniczej, której powierzchnia wynosi 0,3 ha i więcej, podlega pod regulację art. 2a ust. 1 ukur, z którego wynika, iż nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 
Przez nabycie nieruchomości rolnej, w myśl art. 2 pkt 7 ukur, należy rozumieć przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego.
 
Zgodnie natomiast z art. 2a ust. 4 ukur, nabycie nieruchomości przez inne podmioty oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 1-4 ukur, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze administracyjnej.
 
W przypadku zatem rozstrzygnięcia licytacji na rzecz osoby nie spełniającej wymogów określonych w ukur, przysądzenie prawa własności na rzecz takiej osoby może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody Prezesa ANR wyrażonej w formie decyzji administracyjnej
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!