| Autor: redakcja1

Elektroniczne szacowanie suszy

Na przestrzeni ostatnich lat a szczególnie w bieżącym roku w związku z epidemią COVID-19 do Ministerstwa były kierowane wnioski zarówno ze strony wojewodów, jednostek samorządu terytorialnego jak i izb rolniczych o wprowadzenie mechanizmu szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych bez konieczności powoływania komisji szacujących szkody i angażowania w szacowanie szkód pracowników gmin i izb rolniczych.

Elektroniczne szacowanie suszy
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach opracował i uruchomił system monitoringu suszy rolniczej (SMSR) w Polsce. Podstawą opracowania systemu są wieloletnie doświadczenia Instytutu w zakresie budowy modeli prognoz plonów oraz unikatowa w skali Europy i świata baza danych glebowych charakteryzujących w skali kraju zróżnicowanie retencji wodnej siedliska glebowego. Opracowany System zawiera aplikacje komputerowe, integrujące dane meteorologiczne, potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej, obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb.
 
Przy wyznaczaniu obszarów zagrożonych suszą rolniczą dla poszczególnych upraw uwzględniane są dwa czynniki:
  • warunki pogodowe,
  • podatność gleby na suszę.
Nie są natomiast uwzględniane błędy agrotechniczne.
 
Zadaniem monitorowania suszy rolniczej jest wskazanie obszarów, na których występują straty spowodowane wyłącznie suszą w uprawach wymienionych w ww. ustawie.
 
Głównymi elementami meteorologicznymi decydującymi o wystąpieniu suszy są:
  • opad atmosferyczny,
  • temperatura powietrza,
  • wilgotność powietrza,
  • usłonecznienie,
  • prędkość wiatru.
Należy zauważyć, że w celu zachowania najwyższej jakości danych pomiarowo – obserwacyjnych na stacjach IMGW-PIB, IUNG-PIB, ODR zainstalowane są zdublowane przyrządy pomiarowe, np. dwa deszczomierze. Pozwala to na wychwycenie błędów wynikających z awarii urządzenia. Jednocześnie w celu zwiększenia dokładności określenia pola opadu atmosferycznego w 2020 roku zostaną włączone do Systemu dane pochodzące z naziemnych radarów. Dane radarowe są udostępniane przez IMGW-PIB, pochodzą one z sieci POLRAD.

Uzyskanie informacji generowanych przez meteorologiczne radary naziemne pozwala na znaczne uszczegółowienie pola opadów dla całego kraju, albowiem są one dostępne w rozdzielczości 1x1 km. Zwiększenie dokładności określenia wielkości opadu na terenie kraju powoduje, że następuje zdecydowana poprawa szczegółowości wyznaczenia granic obszarów objętych suszą rolniczą. Podjęte działania mają na celu zapewnienie jak najdokładniejszych obiektywnych danych dotyczących wysokości szkód powstałych w wyniku suszy.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!