ETO w sprawie ochrony zwierząt

W ramach współpracy Najwyższej Izby Kontroli i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, członek ETO Janusz Wojciechowski spotkał się z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt, powołaną przez Prezesa NIK.

ETO w sprawie ochrony zwierząt

Działania Rady na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt pokrywają się z zamierzeniami, jakie zostały przyjęte przez ETO w planie pracy na 2017 r. Po raz pierwszy w 40-letniej historii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego podjęta zostanie kontrola ściśle dotycząca ochrony zwierząt.

Przedstawiciel Trybunału, Janusz Wojciechowski z dużym zainteresowaniem wysłuchał pracowników NIK i przedstawicieli środowisk związanych z ochroną zwierząt, wchodzących w skład Rady. Poinformował, że kontrola o dobrostanie zwierząt została wprowadzona do planu pracy ETO. Wkrótce audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego sprawdzą czy przepisy wynikające z prawa unijnego mają odzwierciedlenie w państwach członkowskich i jak funkcjonuje system kontroli, czy środki finansowe na ochronę zwierząt wydawane są efektywnie - powiedział Janusz Wojciechowski, członek  ETO.

Wiceprezes NIK Ewa Polkowska przypomniała, że NIK przeprowadziła w ostatnich latach kilka kontroli dotyczących zagadnienia ochrony zwierząt, w tym kontrolę zapobiegania bezdomności zwierząt, która wykazała, że działania ograniczające się przede wszystkim do wyłapywania i umieszczania zwierząt w schroniskach nie zapobiegają bezdomności. Rozwiązanie tego problemu wymaga kompleksowych i wielokierunkowych działań profilaktycznych, obejmujących znakowanie i ewidencjonowanie wszystkich zwierząt oraz wprowadzenie realnych zachęt do upowszechnienia kastracji i sterylizacji zwierząt mających właścicieli. Rada do Spraw Ochrony Zwierząt zainicjowała m.in. kontrolę dotyczącą nadzoru nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich oraz wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: