| Autor: redakcja1

Formy zabezpieczenia czynszu dzierżawnego

Informacja dla kandydatów na dzierżawców mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie form zabezpieczenia spłaty czynszu dzierżawnego oraz wymaganej dokumentacji do oceny wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę i poręczycieli.

Formy zabezpieczenia czynszu dzierżawnego
I. Zasady zabezpieczenia spłaty czynszu dzierżawnego.
 
Ustanowienie prawnego zabezpieczenia stanowi warunek zawarcia umowy.
 • Ustalając formy zabezpieczenia KOWR bierze pod uwagę ograniczenia wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. z 2017r. poz. 1385).
 • Formę zabezpieczenia ustala oddział terenowy KOWR w porozumieniu z kandydatem na dzierżawcę, biorąc pod uwagę:
  • wysokość czynszu dzierżawnego podlegającego zabezpieczeniu,
  • okres dzierżawy,
  • sytuację finansową i majątkową kandydata na dzierżawcę,
  • prawidłowość wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z KOWR, w tym z płatności rat czynszu i należności z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty oraz zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym,
  • ryzyko związane ze spłatą czynszu dzierżawnego,
  • cechy danego zabezpieczenia, wynikające z dotyczących go przepisów prawnych oraz umowy o ustanowienie zabezpieczenia,
  • możliwości zaspokojenia z przyjętego zabezpieczenia roszczeń KOWR w najkrótszym czasie.
 • W zależności od przedmiotu zabezpieczenia i jego wartości oraz sytuacji finansowej kandydata na dzierżawcę stosowana jest jedna lub kilka form zabezpieczenia jednocześnie.
 • Zabezpieczenie czynszu dzierżawnego powinno obejmować oprócz 15-miesięcznego czynszu również odsetki ustawowe za 9 miesięcy od wysokości I raty czynszu oraz za
  3 miesiące od wysokości II raty czynszu (czyli za 6 miesięcy od wysokości czynszu rocznego), na wypadek braku zapłaty należności w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy dzierżawy.
 • Do wyliczenia wartości zabezpieczenia czynszu dzierżawnego przyjmuje się średnią cenę pszenicy, publikowaną przez GUS za ostatnie dwa półrocza, poprzedzające wyliczenie tej wartości, a do wyliczenia odsetek ustawowych - wysokość odsetek, obowiązującą w dniu obliczania wartości zabezpieczenia.
 • W szczególnie uzasadnionych wypadkach dopuszcza się przyjmowanie jako jedynego zabezpieczenia weksli „in blanco” z własnego wystawienia (np. dzierżawa niewielkich powierzchni gruntów przez rolników posiadających stosunkowo duże, własne gospodarstwa o znacznej wartości), przy czym wartość rocznego czynszu z tak zabezpieczonej umowy nie powinna przekraczać 100 dt pszenicy.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!