Głosowanie państw członkowskich UE w sprawie glifosatu

24 czerwca 2016 r. odbędzie się spotkanie i głosowanie państw członkowskich UE w ramach Komitetu Odwoławczego dot. zezwolenia na stosowanie glifosatu w Unii Europejskiej.

Głosowanie państw członkowskich UE w sprawie glifosatu
Jeżeli wymagana większość nie zostanie osiągnięta podczas Komitetu Odwoławczego, to zgodnie z przepisami unijnymi, o przyszłości glifosatu ma decydować Komisja Europejska (KE), a dokładnie Kolegium Komisarzy, czyli 28 komisarzy europejskich, na czele z Przewodniczącym J.-C. Junckerem.
 
Co ważne, otrzymano już zapewnienie z Gabinetu Pani Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, iż popiera ona przedłużenie zezwolenia.
 
Niemniej jednak, na 27 i 28 czerwca br. Komisja Europejska zwołała nadzwyczajne spotkanie państw członkowskich w ramach Stałego Komitetu KE ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nt. glifosatu, co oznacza, że Komisja Europejska robi wszystko co w jej mocy, aby to jednak państwa członkowskie zdecydowały o przedłużeniu zezwolenia, a nie Komisja Europejska.
 
Pozwolenie na stosowanie glifosatu jest ważne w UE do 30 czerwca 2016 r.  W przypadku negatywnej decyzji odnośnie zezwolenia, wszystkie środki ochrony roślin z glifosatem będę musiały być wycofane w ciągu sześciu miesięcy, czyli do końca 2016 r.
 
Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiada się za przedłużeniem zezwolenia, ale niezbędne jest zdecydowanie większe zaangażowanie polityczne Pana Ministra w celu skutecznego wpłynięcia na pozytywną decyzję na poziomie UE.


Tagi:
źródło: