| Autor: redakcja1

Informacja dotycząca warunków przewozu nawozów mineralnych na bazie azotanu amonu

Nawozy mineralne na bazie azotanu amonu o zawartości powyżej 28% N, np: Saletra amonowa, Saletrosan 30 są materiałami niebezpiecznymi i muszą być transportowane jako „Materiały utleniające” klasy 5.1. Numer UN: 2067 (oznakowania na opakowaniu, worku lub big-bagu), co wymaga zastosowania określonych warunków przewozu wynikających z przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych zawartych w Europejskiej Umowie ADR.

Informacja dotycząca warunków przewozu nawozów mineralnych na bazie azotanu amonu
Warunki do spełnienia przy przewozie nawozów jako towarów niebezpiecznych powyżej 1000 kg to:
 
- przewóz powinien się odbywać odpowiednio wyposażonym pojazdem (wyposażenie przeciwpożarowe trzy gaśnice 2 kg, 6 kg i 4 kg, skrzynkę ADR ze środkami awaryjnymi i ochrony indywidualnej, tablice prostokątne odblaskowe barwy pomarańczowej z przodu i tyłu pojazdu),
 
- kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien mieć ukończone 21 lat oraz powinien posiadać tzw. zaświadczenie ADR potwierdzające odbycie kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,
 
 - opakowania powinny być certyfikowane i oznakowane właściwymi nalepkami i napisami,
 
 - kierowca powinien posiadać przy sobie dokument przewozowy sporządzony zgodnie z Umową ADR.
 
Są sytuacje, w których nie trzeba stosować wszystkich lub niektórych warunków Umowy ADR, dotyczy to przypadków kiedy:
  • rolnik przewozi nawozy na trasie: punkt sprzedaży – gospodarstwo rolne – pole w celu ich wysiania), wówczas:
- opakowania nie mogą być większe niż 450 litrów i łączna ilość przewożonych nawozów nie może być większa niż 1000 kg. Opakowania nie muszą być certyfikowane i oznakowane.
 
˗ przewóz może być wykonywany dowolnym środkiem transportu – w tym również ciągnikiem rolniczym, bez specjalistycznego wyposażenia i oznakowania,
 
˗ nie jest wymagane żadne specjalistyczne szkolenie kierowcy,
 
˗ nie są wymagane żadne dokumenty dotyczące przewożonego towaru.
  • następuje przewóz z punktu sprzedaży do gospodarstwa w ilości do 1000 kg (opakowania większe niż 450 litrów), wtedy:
˗ opakowania powinny być certyfikowane i oznakowane nalepkami i napisami,
˗ przewóz może być wykonywany dowolnym środkiem transportu – w tym również ciągnikiem rolniczym, bez oznakowania, ale wyposażonym w gaśnicę. Powinna to być gaśnica do gaszenia pożarów typu ABC, o wielkości co najmniej 2 kg, z ważnym przeglądem okresowym,
 
˗ kierowca powinien odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przy przewozie i czynnościach ładunkowych nawozów. Szkolenie powinien przeprowadzić doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych lub inna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę,
 
- wymagany jest dokument przewozowy sporządzony zgodnie z Umową ADR.
 
W przypadku zakupu nawozów powyżej 1000 kg wymagającego stosowania w pełni umowy ADR, kupując je powinien wymagać, aby sprzedawca dostarczył je wyspecjalizowanym transportem własnym lub wynajętym.


Tagi:
źródło: