| Autor: redakcja1

Jakość handlowa kawy

W III kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej kawy (w tym głównie kawy palonej mielonej oraz kawy rozpuszczalnej). Objęto nią 35 podmiotów.

Jakość handlowa kawy
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 31 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 26 partiach. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 
Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 65 partii, z czego w 12 stwierdzono nieprawidłowości (18,5%). Dotyczyły one m.in.:
  • braku nazwy zwyczajowej produktu (tj. określenia „kawa”);
  • braku w nazwie opisowej informacji wskazujących na szczególne przetworzenie (tj. „palona” i „mielona”);
  • zastosowanie nazwy produktu oraz oznakowania wskazującego na włoskie pochodzenie wyrobu, podczas gdy kawa wyprodukowana została w Polsce z surowca pochodzącego z Wietnamu i Brazylii;
  • niewłaściwego podawania informacji o dacie minimalnej trwałości;
  • braku obowiązkowych informacji w języku polskim;
  • nieczytelnego oznakowania (zbyt mały rozmiar czcionki, stosowanie niezrozumiałych skrótów).


Tagi:
źródło: