| Autor: redakcja1

Jakość handlowa miodu

W III kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej miodu. Objęto nią 55 podmiotów.

Jakość handlowa miodu
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 60 partii. Z uwagi na nietypowy smak i zapach oraz niewłaściwą barwę i konsystencję zakwestionowano 4 partie (6,7%).

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 60 partiach, z czego 5 zakwestionowano (8,3%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zawyżonej zawartości 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF) i przewodności właściwej oraz zaniżonej wartości liczby diastazowej i zawartości proliny.

Zaniżona liczba diastazowa i zawyżona zawartość HMF mogą świadczyć o przegrzaniu miodu w trakcie konfekcjonowania bądź długotrwałym przechowywaniu go w nieodpowiednich warunkach. Zaniżona zawartość proliny może budzić wątpliwości odnośnie autentyczności miodu. Z kolei zawyżona przewodność właściwa może świadczyć o nieprawidłowej klasyfikacji miodu (miody nektarowe wykazują niższą przewodność właściwą niż miody spadziowe).

 
Analiza pyłkowa

Analizę pyłkową wykonano w 39 partiach, z czego 13 zakwestionowano (33,3%). Stwierdzono brak przewagi pyłku przewodniego (na podstawie którego określa się nazwę miodu odmianowego), a także przypadki obecności pyłków wskazujących na inne niż zadeklarowane pochodzenie geograficzne.

 
Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 85 partii, z czego w 27 stwierdzono nieprawidłowości (31,8%). Dotyczyły one m.in.:
  • braku pełnej nazwy i rodzaju miodu;
  • wskazania niewłaściwej odmiany miodu;
  • braku informacji o pochodzeniu produktu lub podania jej niezgodnie z prawdą;
  • zamieszczenia niedozwolonych informacji (np. „samo zdrowie, bez środków konserwujących, bez cholesterolu”, „naturalny”);
  • podania niezgodnie z przepisami informacji o dacie minimalnej trwałości, warunkach przechowywania, ilości nominalnej i wartości odżywczej.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!