| Autor: redakcja1

Jakość handlowa piwa

W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa, którą objęto 46 producentów.

Jakość handlowa piwa
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 32 partie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 79 partiach, z czego 12 zakwestionowano (15,2%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niezgodnej z deklaracją zawartości alkoholu, ekstraktu brzeczki podstawowej i dwutlenku węgla.

 
Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 88 partii, z czego w 35 stwierdzono nieprawidłowości (39,8%). Dotyczyły one m.in.:

- niewłaściwego nazewnictwa wyrobu gotowego (np. użycie określenia „świeże” dla piwa pasteryzowanego lub „pasteryzowane” dla piwa niepoddanego pasteryzacji) oraz jego składników (np. podanie nazwy słodu bez odniesienia do nazwy składnika alergennego);

- braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców;

- użycia sformułowań „tradycyjne piwo”, „tradycyjna receptura” czy „produkt naturalny” przy stosowaniu dodatków i przetworzonych surowców;

- podania niezgodnie z przepisami informacji o dacie minimalnej trwałości/terminie przydatności do spożycia, warunkach przechowywania i ilości nominalnej;

- użycia zbyt małej czcionki.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!