| Autor: redakcja1

KE w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

29 listopada br. Komisja Europejska wystosowała komunikat dotyczący założeń przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej zatytułowany „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”. Komunikat nakreśla ogólne założenia, które wyznaczą kierunek dalszych prac. O konkretnych rozwiązaniach będzie można więcej powiedzieć dopiero jak znany będzie budżet UE. W kolejnych miesiącach Komisja zapowiada szeroko zakrojone konsultacje dotyczące praktycznych rozwiązań WPR. Wnioski z konsultacji powinny być znane latem 2018 roku.

KE w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.
W komunikacie Komisja Europejska określiła cele nowej WPR w następujący sposób:
  • WPR powinna przyczynić się do zwiększenia odporności sektora w trudnych czasach, wspierać dochody rolników i rentowność ich działalności,
  • WPR musi w pełni korzystać z innowacji cyfrowych, które mogą: ułatwiać codzienną pracę rolników, ograniczyć biurokrację i sprzyjać tak potrzebnej w tym sektorze wymianie pokoleń,
  • WPR powinna doprowadzić do wzmocnienia unijnych obszarów wiejskich, które stanowią źródło naszych europejskich tradycji i modelu gospodarstwa rodzinnego.
Cele te maja być osiągane w oparciu o mniej nakazowe podejście i większą pomocniczość na poziomie państw członkowskich. WPR określać będzie cele i wskazywać na zestaw środków pozwalających je osiągnąć. Państwa członkowskie będą mogły wybierać z tego wspólnego zestawu środków najodpowiedniejsze dla nich opcje i realizować je na poziomie krajowym lub regionalnym. Zwiększy się zatem swoboda decyzji, ale również odpowiedzialność państw członkowskich.
 
Rolnictwo a ochrona środowiska
 
Przyszła WPR powinna promować i wspierać rolnictwo przyjazne klimatowi, a zrównoważony rozwój powinien być jej głównym priorytetem i podstawą działań. Rolnicy otrzymujący wsparcie dochodu w ramach WPR będą zobowiązani do stosowania różnych praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska. Działania przyjazne dla środowiska, które wykraczają poza podstawowy poziom dobrych praktyk, będą wspierane poprzez dobrowolne programy dla rolników – na stosunkowo podstawowym poziomie – oraz przez bardziej zaawansowane systemy. Również w tym zakresie państwa członkowskie będą odpowiedzialne za opracowanie programów w taki sposób, aby spełnić unijne cele, dostosowując środki do warunków krajowych, regionalnych i lokalnych.
 
WPR będzie także kładła duży nacisk na badania naukowe, innowacje, szkolenia i doradztwo mające na celu poprawę skuteczności działań na rzecz środowiska i klimatu.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!