Korzystna waloryzacja w 2019 roku

W przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł - to aż 840 zł rocznie więcej. Stanisław Szwed sekretarz stanu w MRPiPS odpowiadając na pytania w Sejmie podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości „od samego początku przywiązywał i przywiązuje bardzo dużą wagę do poprawy sytuacji osób najstarszych”.

Korzystna waloryzacja w 2019 roku
Wiceminister Stanisław Szwed zaznaczył, że sytuacja osób starszych jest kwestią bardzo ważną dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przypomniał, że w ciągu ostatnich trzech lat pracy resortu została wprowadzona waloryzacja emerytur, jednorazowy dodatek, a także podniesiono najniższe świadczenia emerytalne do tysiąca złotych. Podwyżka objęła ponad milion sto tysięcy emerytów. Dodał, że w obecnym roku emerytury wzrosły o trzy procent.

Podkreślił, że również w 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie starało się o poprawę losu osób starszych. Waloryzacja emerytur dotyczyć będzie wszystkich, ale ci, którzy pobierają najniższe świadczenia mogą liczyć na szczególne wsparcie.

- Można powiedzieć, że ta propozycja od 2019 roku, od pierwszego marca, będzie waloryzacją kwotowo-procentową – dodał wiceminister Szwed.

Jednym z działań resortu planowanych na nadchodzący 2019 rok, które mają poprawić sytuację osób starszych ma być podniesienie najniższych świadczeń do kwoty 1100 zł. Dotyczyć to będzie emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz renty socjalnej. Wiceminister Szwed zapowiedział, że Ministerstwo Rodziny planuje także podniesienie do 825 zł najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Wiceminister podkreślił szczególną rolę waloryzacji najniższych świadczeń. 

- Jeżeli byśmy nie zastosowali tego mechanizmu na poziomie 70 zł, a zastosowali normalny mechanizm waloryzacyjny (…) to te kwoty byłyby (…) niższe o ponad 30 zł. – tłumaczył wiceminister.

- Mamy świadomość, że jest potrzeba, aby te świadczenia wzrastały – mówił.

Tłumaczył, że z tego wynika konsekwentna polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby przy corocznych zasadach waloryzacji dokonywać takiej korekty, aby te najniższe świadczenia zostały podwyższone.


Tagi:
źródło: