| Autor: redakcja1

Minister Środowiska ws zmiany obowiązującego modelu łowiectwa

Obecnie obowiązujący model łowiectwa opiera się na jednej organizacji łowieckiej – Polskim Związku Łowieckim, dzięki czemu możliwe jest właściwe realizowanie polityki państwa wobec dobra ogólnonarodowego, jakim są zwierzęta łowne.

Minister Środowiska ws zmiany obowiązującego modelu łowiectwa
Nie widzę potrzeby zmiany tego modelu. Utworzenie wielu związków, czy nawet zniesienie obowiązku przynależności do jakiegokolwiek zrzeszenia w celu realizacji gospodarki łowieckiej, spowodowałoby utrudnienie nadzoru Państwa nad tą działalnością. Mogłoby to również negatywnie wpłynąć na skuteczność walki z afrykańskim pomorem świń, szczególnie w momencie, gdy koła łowieckie zmieniałyby przynależność do organizacji łowieckich w czasie, gdy dzierżawy obwodów łowieckich nie byłyby jeszcze ustalone.

Ponadto, jeżeli Państwo scedowałoby prowadzenie działalności w tym zakresie na podmiot prywatny, chociaż powołany ustawą, to musiałaby to być jedna organizacja, w przeciwnym razie należałoby rozbudować aparat nadzorczy i ponosić dodatkowe koszty. Znowelizowana ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 poz. 2033 z późn. zm.) wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., zapewniając prawne środki ochrony praw właściciela nieruchomości, która została objęta reżimem obwodu łowieckiego. Obowiązujące przepisy prawa łowieckiego przewidują wystarczające, z punktu widzenia standardu konstytucyjnego, środki umożliwiające właścicielowi nieruchomości, objętej granicami obwodu łowieckiego, ochronę prawa jego własności. Procedura tworzenia obwodów łowieckich umożliwia także czynny udział właścicielom nieruchomości na etapie tworzenia podziału województwa na obwody.

Ponadto w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa. Ustawa powyższa wzmocniła także prawa osób mieszkających na terenie danego obwodu łowieckiego w zakresie pierwszeństwa przyjmowania ich do lokalnie działających kół łowieckich, po uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania oraz członkostwa w Polskim Związku Łowieckim. Zmiana w zakresie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz zapewnienie możliwości odwołania od prowadzonych działań w tym zakresie, wpłynęła na zwiększenie obiektywności szacowania szkód i zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie uzyskania odszkodowania.

Nowelizacja ustawy - Prawo łowieckie wzmocniła również nadzór Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.

W następstwie ww. nowelizacji ustawy - Prawo łowieckie rozpoczął się istotny proces zmian w samym Polskim Związku Łowieckim. Funkcjonuje już nowa Naczelna Rada Łowiecka, której członkowie zostali wyłonieni podczas okręgowych zjazdów delegatów PZŁ. Na Prezesa NRŁ został wybrany Pan Rafał Malec. Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego uchwalił też nowy Statut Polskieo Związku Łowieckiego, który został zatwierdzony, zgodnie z nowymi zasadami, przez Ministra Środowiska. Minister Środowiska powołał również nowego Łowczego Krajowego spośród trzech kandydatów wskazanych przez NRŁ. Ww. stanowisko objął Pan Albert Kołodziejski. Podstawowym celem jego pracy będzie zapewnienie transparentności działań PZŁ  oraz otwarcie związku na potrzeby i problemy zarówno myśliwych, jak również rolników.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!