Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Nie będzie wprowadzenia do systemu znaków i sygnałów drogowych ostrzegających o możliwości wystąpienia okresowego zagrożenia spowodowanego zanieczyszczeniem drogi.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Zdaniem Departamentu Transportu Drogowego, należy zwrócić uwagę na to, że zanieczyszczenia jezdni pochodzące z kół pojazdów rolniczych wykonujących prace polowe, mogą w znaczący sposób obniżyć przyczepność nawierzchni, co może prowadzić do powstawania niebezpiecznych sytuacji na drodze.
 
Ponadto, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z brzmieniem art. 45 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.) zabrania się zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi. Dlatego też - w ocenie Departamentu Transportu Drogowego - obowiązkiem osoby wykonującej prace polowe pojazdem rolniczym, zamierzającej wyjechać na drogę, jest zapewnienie doprowadzenia tego pojazdu, do takiego stanu, aby jego ruch nie powodował zanieczyszczania drogi.
 
Mając na uwadze powyższe, Departament Transportu Drogowego nie znajduje uzasadnienie dla wprowadzenia proponowanych zmian do przepisów rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.


Tagi:
źródło: