MRiRW informuje o skali odstrzału sanitarnego dzików

Odnośnie do wniosku dotyczącego likwidacji dzików z w celu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby ASF, resort rolnictwa przekazał, iż zasady gospodarki łowieckiej, w tym właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego, odstrzału redukcyjnego, zastępczego, rocznych planów łowieckich, określają przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz., 1295 z późn. zm.).

MRiRW informuje o skali odstrzału sanitarnego dzików
Stosownie do ww. ustawy gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców, m.in. w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.
 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest Minister Środowiska. Natomiast, o ile ww. ustawa nie stanowi inaczej, administrację w zakresie łowiectwa, co do zasady sprawuje samorząd województwa.
 
Przekazano, że w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce są podejmowane skoordynowane, wielokierunkowe działania mające na celu zwalczanie i zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa, w szczególności na tereny wolne od tej choroby.
 
Na terenie całego kraju podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie populacji dzików (odstrzał sanitarny) oraz ograniczenie szerzenia się choroby w populacji dzików (zbieranie dzików padłych, zamykanie przepustów pod autostradami). Działania te prowadzone są we współpracy przede wszystkim z Ministrem Środowiska oraz Polskim Związkiem Łowieckim.
 
Powołany został również Międzyresortowy Zespół ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie posiedzeń ww. Zespołu, na bieżąco są analizowane i dyskutowane kwestie podejmowanych działań oraz wypracowywane są propozycje stosownych, wielokierunkowych rozwiązań, których celem jest usprawnienie prac, jak również ograniczenie negatywnych skutków ekonomiczno - społecznych, związanych z wystąpieniem tej choroby.
 
Zespół rekomendował m.in. zamknięcie poszczególnych przepustów dla zwierzyny dzikiej wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych, przebiegających przez tereny, gdzie występuje choroba lub tereny bezpośrednio zagrożone jej wystąpieniem. Zadanie to zostało powierzone Ministerstwu Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: