populacja dzików i strony powiązane

 • 2019-01-14

  GIW o polowaiach zbiorowych skoordynowanych (tzw. „wielkoobszarowych”) na dziki

  Główny Inspektorat Weterynarii

  W związku z licznymi informacjami medialnymi dotyczącymi kwestii polowań zbiorowych skoordynowanych (tzw. „wielkoobszarowych”) na dziki oraz licznymi pytaniami kierowanymi w tej sprawie, poniżej materiał informacyjny w sprawie.

 • 2019-01-10

  Opinia Państwowego Instytutu Weterynarii w sprawie odstrzału dzików

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Instytut nie podziela dochodzących z mediów, przedstawianych w sposób dość drastyczny, opinii dotyczących „niechlubnego losu dzików”, czy nawet całkowitej destrukcji tego gatunku zwierząt w Polsce, po wdrożeniu planowanego ich odstrzału, związanego z ograniczaniem występowania i zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium naszego kraju. Nie ma więc mowy o...

 • 2018-12-03

  MRiRW informuje o skali odstrzału sanitarnego dzików

  Przepisy i regulacje

  Odnośnie do wniosku dotyczącego likwidacji dzików z w celu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby ASF, resort rolnictwa przekazał, iż zasady gospodarki łowieckiej, w tym właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego, odstrzału redukcyjnego, zastępczego, rocznych planów...

 • 2017-09-01

  Ministerstwo Środowiska zgodziło się na całoroczny odstrzał dzików

  Przepisy i regulacje

  W efekcie długotrwałych nacisków ze strony między innymi izb rolniczych, zwracających uwagę na to, że walka z nadmierną populacją dzików jest niewystarczająca i powoduje niekontrolowane rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, Ministerstwo Środowiska zgodziło się na całoroczny odstrzał dzików.

 • 2016-11-14

  Zakończyła się inwentaryzacja dzików. Jest ich 144 079 sztuk

  Leśnictwo

  Ministerstwo Środowiska, zleciło inwentaryzację dzików, która była związana z zagrożeniem występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jej celem było otrzymanie informacji odnośnie wielkości populacji dzików i jej rozmieszczeniu w Polsce. Inwentaryzacja pokazała, że Polski Związek Łowiecki (PZŁ) wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie sanitarnego odstrzału dzików.

 • 2015-02-11

  Rozmawiali o dzikach i ASF

  Z życia instytucji

  10 lutego br. w ministerstwie administracji i cyfryzacji odbyła się video-konferencja z udziałem ministra rolnictwa Marka Sawickiego, ministra środowiska Macieja Grabowskiego oraz ministra administracji i cyfryzacji Andrzej Halickiego oraz 16 wojewodami dotycząca wzmocnienia działań w zakresie skutecznego obniżenia populacji dzików na terytorium Polski oraz zwalczania afrykańskiego...