| Autor: redakcja1

MRiRW odpowiada w sprawie zapowiadanego obniżenia podatku VAT

Krajowa Rada Izb Rolniczych m.in. na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapowiedzianego przez Rząd RP obniżenia do zera podatku VAT od nawozów i z 23% do 8% VAT od paliw. Zarząd KRIR wspólnie z innymi organizacjami rolniczymi, zwraca uwagę, że dla rolników tzw. „vatowców” rozwiązania te nie będą korzystne. Zdaniem samorządu rolniczego znaczna grupa rolników producentów nie będzie mogła odliczyć od podatku poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie tarczy antyinflacyjnej, które ma w założeniu przeciwdziałać skutkom podwyżek cen nawozów sztucznych, w rzeczywistości nie okaże się możliwe do wykorzystania dla rolników płacących podatek VAT.

MRiRW odpowiada w sprawie zapowiadanego obniżenia podatku VAT
Samorząd rolniczy proponuje, aby zaproponowane rozwiązanie miało korzystny skutek, należałoby wprowadzić zerową stawkę VAT na sprzedaż płodów rolnych.

W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało, że przyjęta przez Sejm w dniu 13 stycznia 2022r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r.: na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% do stawki 0%, na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG ze stawki 23% do stawki 8%, na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą ze stawki 8% do stawki 0%, na gaz ziemny do stawki 0%, na energię elektryczną i energię cieplną do stawki 5%. Ministerstwo dodaje, że stawka 0% na żywność obejmuje towary wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, inne niż klasyfikowane w grupowaniu usługi, związane z wyżywieniem (PKWiU56).

Oznacza to, że przy sprzedaży u producentów rolnych rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca br. będzie obowiązywała 0% stawka VAT, od sprzedawanych produktów rolnych wymienionych w poz. 1-10 zał. 10 do ustawy VAT.

Zdaniem resortu rolnictwa bezpośrednie zmniejszenie kosztów produkcji rolnej w okresie 1 luty – 31 lipiec br. zapewni obniżenie w tym okresie do 0% stawki podatku VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, środki poprawiające właściwości gleb, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), a pośrednio – obniżenie VAT na energię i niektóre surowce energetyczne. Objęcie 0% stawką podatku VAT podstawowych produktów żywnościowych umożliwi obniżenie ich cen dla konsumentów.


Tagi:
źródło: