MŚ ws. rekompensat z powodu szkód łowieckich

Podmiotami odpowiedzialnymi za wynagradzanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę lub przy wykonywaniu polowania w uprawach i płodach rolnych, są dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.

MŚ ws. rekompensat z powodu szkód łowieckich
Koła łowieckie posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania m.in. wypłatę odszkodowań. Art. 33 ust. 2b ustawy - Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295, z późn. zm) wskazuje, iż w przypadku uchybienia przez koło łowieckie terminów wypłaty odszkodowania (30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego), Polski Związek Łowiecki ponosi solidarną odpowiedzialność za zabowiązania tego koła z tytułu odszkodowań  za szkody wyrzadzone przez zwierzynę. Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przysługuje również roszczenie regresowe do koła łowieckiego, gdy te nie pokryje wyrządzonych szkód.


Tagi:
źródło: