| Autor: redakcja1

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5
Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o których mowa w art. 54 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 dotyczących udziału, w odniesieniu do kosztów bezpośrednio z nim związanych, w ochronie i rozmnażaniu ex situ zwierząt wodnych, w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej, opracowanych przez organy publiczne lub prowadzonych pod ich nadzorem w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
1) szkoły wyższe kształcące:
a) w zakresie rybactwa lub
b) prowadzące badania w zakresie rybactwa;
2) instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,  lub instytut  naukowy  lub  pomocnicza  jednostka  naukowa,  o których  mowa  w ustawie  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa, posiadające obiekt chowu lub hodowli ryb oraz zobowiązujące się do realizowania przez 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie, zobowiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych ryb.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 13 maja 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 2 800 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

 
Kryterium wyboru operacji do dofinansowania jest kolejność złożenia wniosków w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!