Nie będzie kontynuacji programu Usuwania folii rolniczych

W chwili obecnej NFOŚiGW nie planuje ogłoszenia kolejnego naboru wniosków na rok 2024 w ramach Programu.

Nie będzie kontynuacji programu Usuwania folii rolniczych
Niemniej jednak, po zakończeniu realizacji przedsięwzięć w ramach już zawartych umów o dofinansowanie, Fundusz dokona rozeznania zapotrzebowania na wsparcie finansowe i rozważy celowość kontynuacji Programu. Należy jednak zaznaczyć, że uruchomienie kolejnego naboru wniosków uwarunkowane będzie dostępnością środków w budżecie na realizację Programu oraz określeniem wpływów środków do NFOŚiGW, które będą mogły być przeznaczone na ten cel.


Tagi:
źródło: