ASF: Mniejsze obostrzenia dla 6 podlaskich gmin

W dniu 31 marca br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/464 z 29 marca 2016 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w obrębie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w stosunku do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, względem wpisów odnośnie Estonii i Polski - podaje FAMMU/FAPA.

ASF: Mniejsze obostrzenia dla 6 podlaskich gmin

Zmiany w unijnych wykazach obszarów podlegających kontroli wynikają ze zmian w sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do ASF w omawianych krajach. W Polsce nastąpiła poprawa sytuacji, co pozwoliło na przeniesienie obszarów kraju z części III do części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

W związku z tym, jest to zmiana statusu, a także i mniejsze obostrzenia dla 6 podlaskich gmin, które wcześniej były włączone do strefy zagrożenia ASF w gospodarstwach hodowlanych trzody chlewnej. Są to gminy Grodek i Michałowo w powiecie białostockim oraz gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim. Na obszarach tych od lutego 2015 r. nie zaobserwowano u świń domowych ognisk ASF, a w gospodarstwach wprowadzono w zadowalający sposób nadzór nad środkami bezpieczeństwa biologicznego.Tagi:
źródło: