| Autor: redakcja11

Nowe regulacje prawne dotyczące afrykańskiego pomoru świń

W dn. 5 października br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazały się nowe decyzje wykonawcze Komisji (UE) z dn. 30 września 2016 r. dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Nowe regulacje prawne dotyczące afrykańskiego pomoru świń

Decyzje wykonawcze Komisji (UE) z dn. 30 września 2016 r. dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  • decyzja nr 2016/1770 dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce i uchylająca decyzje wykonawcze (UE) 2016/1406 i (UE) 2016/1452;

  • - decyzja nr 2016/1771 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Litwy i Polski.

FAMMU/FAPA informuje, że publikacja przepisów wynikała ze zmian sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do ASF. W sierpniu br. w powiecie monieckim w Polsce wystąpiło jedno ognisko ASF u świń domowych. Tym samym było to już piętnaste ognisko tej choroby u świń w tym roku. Polska zaprezentowała wstępne dowody na to, że przypadek ten jest związany z działalnością człowieka i istnieją przesłanki, że ASF nie występuje na tym obszarze u dzików. Ponadto w decyzji ustanowiono szczególne środki ograniczające przemieszczanie zwierząt i produktów zwierzęcych na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych określonych w załączniku do decyzji. Uwzględniając relatywnie spore odległości między najnowszymi ogniskami, a także biorąc pod uwagę najnowsze dane epidemiologiczne oraz w celu zapobieżenia występowaniu dalszych ognisk, konieczne było objęcie środkami znacznie większych regionów niż do tej pory.

 

Decyzję 2016/1770 stosowało się do dn. 7 października br. Decyzja 2016/1771 uwzględnia brak ASF na obszarach kraju najbardziej wysuniętych na północ, które były dotychczas wymienione w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Decyzja postanawia o umieszczeniu tych obszarów w części I załącznika. Decyzja 2016/1771 bierze także pod uwagę wzrost poziomu ryzyka ASF na Litwie, w związku z wystąpieniem choroby we wrześniu br. na obszarze, który był wymieniony w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. Obszar ten umieszczono obecnie w części III załącznika.

 Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!