Nowe wzory świadectw zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych oraz dla jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych wywożonych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA)

W dniu 3 marca br. służba weterynaryjna Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii o zatwierdzeniu nowych wzorów.

Nowe wzory świadectw zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych oraz dla jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych wywożonych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA)
Zatwierdzono niniejsze wzory:

- Świadectwa zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych wywożonych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

- Świadectwa zdrowia dla jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych wywożonych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Ww. wzory świadectw będą stosowane od chwili obecnej przy eksporcie czerwonego mięsa i jego produktów, jak również przetworzonych termicznie produktów mięsnych i jajecznych na emiracki rynek. W związku z obowiązującym zakazem eksportu mięsa drobiowego, produktów z mięsa drobiowego oraz jaj konsumpcyjnych i nieprzetworzonych termicznie produktów jajecznych z całego terytorium Polski na emiracki rynek wynikającym z sytuacji epizootycznej dotyczącej wysoce zjadliwej grypy ptaków, władze ZEA poinformowały, że eksport ww. asortymentu na wskazany rynek będzie możliwy (z zastosowaniem ww. wzorów świadectw) dopiero po odzyskaniu przez Polskę statusu kraju wolnego od HPAI.

Nowe wzory przedmiotowych świadectw dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/zjednoczone-emiraty-arabskie oraz u powiatowych lekarzy weterynarii.


Tagi:
źródło: