| Autor: redakcja1

Nowe zasady etykietowania produktów

Od połowy grudnia 2014 roku obowiązują nowe przepisy rozporządzenia nr 1169/2011 wprowadzające zmiany w dotychczasowym sposobie znakowania i etykietowania żywności – podaje FAMMU/FAPA.

Nowe zasady etykietowania produktów

Etykietowanie żywności

Do tej pory należało stosować ogólne przepisy związane etykietowaniem żywności pochodzące z 1978 r., oraz przepisy w sprawie określania wartości odżywczej z 1990 r. Jednakże od tamtych czasów sporo zmieniły się oczekiwania konsumentów i praktyki rynkowe, a unijni konsumenci mają większą świadomość, nowe przepisy znacznie ułatwią konsumentom podejmowanie właściwych decyzji. Mogą też przyczynić się do poprawy stylu życia i wyboru zdrowszych produktów.
 
Nowe etykiety muszą spełniać szczegółowe wymogi, takie jak m.in.: lepsza czytelność informacji, jak minimalny rozmiar czcionki, którą drukuje się obowiązkowe informacje, a także jaśniejszy i zharmonizowany sposób oznaczania w wykazie składników alergenów, obowiązkowe podawanie informacji o alergenach w przypadku żywności nieopakowanej, w tym również w restauracjach i kawiarniach, wymóg podawania pewnych informacji o wartości odżywczej, pochodzeniu świeżej wieprzowiny, baraniny, koziny i drobiu, jak i również o pochodzeniu roślinnym olejów i tłuszczów rafinowanych, itp.
 
Niemniej jednak, przemysł spożywczy miał trzyletni okres przejściowy - od roku 2011 na dostosowanie się do wejścia przepisów w życie z dniem 13 grudnia 2014 roku, chociaż na rynku w dalszym ciągu będzie można się zetknąć z produktami oznakowanymi według starych reguł, gdyż zgodnie z rozporządzeniem żywność wprowadzona do obrotu lub oznakowana przed 13 grudnia 2014 r. może pozostać na rynku do wyczerpania jej zapasów.
 
Przepisy związane z obowiązkowymi informacji o wartości odżywczej będą stosowane dopiero od 13 grudnia 2016 r., aczkolwiek informacje po 13 grudnia br. będą musiały być zgodne z przepisami nowego rozporządzenia.Tagi:
źródło: