| Autor: redakcja1

Nowelizacja Prawa Budowlanego

W dniu 3 marca 2020 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Budowlane, która obowiązywać będzie od 19 września 2020 roku.

Nowelizacja Prawa Budowlanego
Ujednolicone i znowelizowane przepisy ustawy dopuszczą między innymi realizację szeregu inwestycji budowlanych bez konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego. Po 19 września można będzie budować bez pozwolenia, ale za zgłoszeniem określone obiekty i inwestycje budowlane. Wymagane będzie złożenie odpowiednich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia budowy w starostwie lub urzędzie miasta w wydziałach architektoniczno-budowlanych tych organów. Tam zostanie dokonana ocena zgłoszenia i wydana odpowiednia decyzja.
 
Inwestycji rolniczych w ustawie dotyczy znowelizowany art.29 ust.1., który stanowi, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, o którym mówi art.30, budowa:
 
- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodowa w ramach istniejącej działki siedliskowej:                               
  • płyt do  składowania obornika,
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
  • naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie  większej niż 7 m,
  • silosów na kiszonkę;
Znowelizowany art.29 ust.2 określa, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art.30, budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  • suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.
Wszystkie pozostałe zmiany wprowadzane znowelizowaną ustawą można prześledzić w ujednoliconym tekście ustawy Prawo Budowlane, który został opublikowany w Dz.U. z 2020 poz. 1333. Jest on dostępny pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1333.


Tagi:
źródło: