Obowiązkowy spis zwierząt – czas tylko do końca roku!

Każdy kto posiada świnie, kozy i owce zobowiązany jest przynajmniej raz w roku dokonać ich spisu.

Obowiązkowy spis zwierząt – czas tylko do końca roku!
Zgodnie z ustawą z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada.

Informację o liczbie zwierząt umieszcza się w księdze rejestracji stada danego gatunku. W przypadku świń, dane te należy dodatkowo przekazać kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego sporządzenia. Zalecane jest, aby w celu opracowania spisu skorzystać z aplikacji Portal IRZplus i przesłać go do Agencji w formie elektronicznej.

W wyjątkowych sytuacjach spis można złożyć w formie papierowej w biurze powiatowym właściwym dla adresu wskazanego w ewidencji producentów lub przekazać pocztą.


Tagi:
źródło: