KRIR: Projekt zmiany ustawy Prawo łowieckie nie ma większego znaczenia dla rolników

Zaproponowane przepisy projektu wybiórczo i fragmentarycznie nowelizują ustawę Prawo łowieckie skupiając się tylko i wyłącznie na likwidacji Polskiego Związku Łowieckiego i utworzeniu w to miejsce Narodowej Rady Gospodarki Łowieckiej, co ma mniejsze znaczenie dla rolników a tym samym dla samorządu rolniczego - ocenia Krajowa Rada Izb Rolniczych.

KRIR: Projekt zmiany ustawy Prawo łowieckie nie ma większego znaczenia dla rolników
Jak wskazuje KRIR, projekt nie odnosi się w ogóle do najważniejszych dla rolników spraw, jak: szacowania szkód przez niezależne podmioty, Funduszu odszkodowawczego ze źródłem finansowania również z budżetu państwa. Proponowane przepisy nie zawierają nawet wzmianki dotyczącej poszanowania własności ziemi rolników, wpływu środowiska rolniczego na tworzenie obwodów, w tym wypowiadania umów dzierżaw kołom łowieckim na wniosek rolników. Nie zawiera również i nie reguluje wpływu środowiska rolniczego na wielkość populacji zwierzyny.
 
Ponadto projekt zawiera wiele niespójności - sam tytuł projektu brzmi projekt ustawy o zmianie ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie a założenia do projektu mają tytuł „Założenia do projektu ustawy o narodowej gospodarce łowieckiej” chociaż w treści traktują o zmianie ustawy Prawo łowieckie.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaopiniował projekt omawianej ustawy negatywnie.


Tagi:
źródło: