| Autor: redakcja1

Paliwo rolnicze – kiedy dodatkowy limit dla hodowców trzody, owiec, kóz i koni?

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247), został zwiększony limit zużywanego oleju napędowego z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz została wprowadzona możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego, z tytułu wykorzystania oleju napędowego do chowu lub hodowli bydła.

Paliwo rolnicze – kiedy dodatkowy limit dla hodowców trzody, owiec, kóz i koni?
Limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji, wynosi 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła.
 
W trakcie konsultacji społecznych, Zarząd KRIR postulował o uwzględnienie także hodowców trzody, owiec, kóz i koni, aby także rolnicy utrzymujący pozostałe zwierzęta gospodarskie podlegające systemowi identyfikacji ARiMR mogli skorzystać z ubiegania się o zwrot części kosztów związanych z prowadzeniem towarowej produkcji zwierzęcej. Prowadzenie chowu tych gatunków zwierząt również wiąże się z dodatkowymi nakładami. Pasze objętościowe, których przygotowanie wymaga większego zużycia paliwa, tj. siano, kiszonki traw, roślin i kukurydzy są stosowane także w żywieniu np. owiec czy kóz. Niestety uwaga ta nie została uwzględniona procesie legislacyjnym.
 
Jak informuje MRiRW, w ustawie budżetowej na rok 2019, zostały zaplanowane środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w rezerwie celowej budżetu państwa w kwocie 1.180.000 tys. zł. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późno zm.), nie uwzględnia hodowców innych zwierząt przy zwrocie części podatku akcyzowego w ramach dodatkowego limitu, ze względu na powstanie dodatkowych skutków finansowych, przekraczających środki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2019 rok na ten cel. Zmiana ta, zostanie rozważona przy ewentualnych dalszych zmianach systemu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.


Tagi:
źródło: